Unikaj pomyłek w badaniach i pomiarach elektrycznych!

Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Poradnik dla elektryka.

Autor: Fryderyk Łasak


Format: A5
Liczba stron: 204
ISBN: 978-83-7537-213-7

4.7 ocena średnia z 164 głosów


Cena: 69.00 zł + 5% VAT
Tematyka


Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas prowadzenia badań ipomiarów elektrycznych.
Wybrane zagadnienia z treści obejmują:
 • zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje niskiego napięcia. Część 4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
 • akty prawne związane z wykonywaniem pomiarów ochronnych
 • zalecane procedury postępowania przy wykonywaniu pomiarów sprawdzających
 • dobór właściwej metody pomiarów
 • zakres i częstość wykonywania okresowych sprawdzań i pomiarów eksploatacyjnych zgodnie z PN-HD 60364-6:2008
 • błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji
 • sprawdzanie ochrony za pomocą SEL V, PEL V lub separacji elektrycznej
 • skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT
 • ochrona przy użyciu połączeń wyrównawczych
 • błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia
 • metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
 • błędy przy instalowaniu wyłączników różnicowoprądowych
 • metody pomiaru rezystancji uziomów
 • nowe wymagania dla elementów uziemiających


Korzyści

 • dowiesz się jak poprawnie wykonywać pomiary elektryczne
 • unikniesz najczęściej występujących błędów
 • poznasz wymagania prawne
 • przedstawimy ci rodzaje przyrządów pomiarowych
Spis treści

 1. Wstęp
 2. Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje niskiego napięcia. Część 4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
 3. Wymagania dotyczące badań instalacji 
 4. Zakres wykonywania odbiorczych i okresowych badań instalacji 
 5. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych 
 6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań 
 7. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN 
 8. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi 
 9. Ochrona uzupełniająca 
 10. Sprawdzenie biegunowości 
 11. Sprawdzenie kolejności faz 
 12. Próby funkcjonalne 
 13. Spadek napięcia 
 14. Pomiar rezystancji uziomów 
 15. Pomiary natężenia oświetlenia 
 16. Kontrola elektronarzędzi 
 17. Badania spawarek 
 18. Badania sprzętu ochronnego 
 19. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 
 20. Materiały źródłowe
 21. Załączniki – Wzory protokołów z badań instalacji elektrycznych


Autorzy

mgr inż. Fryderyk Łasak – absolwent Wydziału Elektrotechniki GiH AGH. Opracowuje i wygłasza referaty związane z ochroną przeciwporażeniową, wykonywaniem pomiarów ochronnych i szkoleniem elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w Oddziale Nowa Huta.

Zamawiam!

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter