Skorzystaj z gotowych wzorów protokołów!

Wzory protokołów z pomiarów stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Wzory protokołów z pomiarów stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Gotowe formularze do wypełniania wraz z komentarzem

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak


Format: Program CD wysyłany on-line
ISBN: 978-83-7537-112-3

5.0 ocena średnia z 367 głosów

Aktualnie brak w magazynie

Tematyka

Publikacja zawiera wzory protokołów dokumentujących pomontażowe badania odbiorcze nowych instalacji elektrycznych i wykonywane sprawdzenia okresowe tych instalacji. W poradniku omówiono także zmiany w przepisach dotyczących sprawdzania odbiorczego i okresowego według normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Na płycie znajdują się edytowalne pliki w Wordzie, z możliwością przeglądania i drukowania wybranych załączników. Dokumenty zostały przygotowane na podstawie wzorów z rozporządzeń branżowych. Przed wprowadzeniem numeru licencji do programu możesz zapoznać się z wersją demo!


Korzyści

Publikacja pomoże Ci.:

  • zapoznać się z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi sprawdzania odbiorczego
    i okresowego instalacji elektrycznej,
  • sporządzić protokół z badań odbiorczych instalacji elektrycznej,
  • dowiedzieć się, jakie są zasady wykonywania pomiarów rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych
  • uniknąć błędów przy pomiarze impedancji pętli zwarcia
  • przygotować protokół z pomiaru rezystancji połączeń ochronnych lub rezystancji połączenia
Spis treści

1. Wstęp
2. Wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i okresowego instalacji elektrycznej
3. Zakres odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008
4. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej
5. Pomiary rezystancji izolacji
6. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji z zabezpieczeniami nadprądowymi w sieci TN
7. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji z zabezpieczeniami przez wyłączniki różnicowoprądowe RDC
8. Sprawdzenie ciągłości i rezystancji połączeń
9. Pomiar rezystancji uziemienia uziomu
10. Wymagania normy PN-HD 60364-6:2008 odnośnie do protokołowania sprawdzania odbiorczego
11. Dokumentowanie prac pomiarowo-kontrolnych
12. Materiały źródłowe


Autorzy

Autorem publikacji jest wybitny specjalista i właściciel Zakładu Badań Elektrycznych „El-Fred”, mający duże doświadczenie w zakresie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych.

Aktualnie brak w magazynie

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter