Nieruchomości

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynku Dokumentacja eksploatacji i remontu budynku »
Publikacja jest zbiorem wypełnialnych na komputerze dokumentów (protokołów kontroli, odbioru, etc.) wraz z praktycznym komentarzem ułatwiającym zarządzanie budynkiem.
Jak wypełnić książkę obiektu budowlanego Jak wypełnić książkę obiektu budowlanego »
Publikacja zawiera instrukcję wypełnienia książki obiektu budowlanego. Pomoże uniknąć najczęściej popełnianych błędów i rozwieje wątpliwości wynikające z niedoprecyzowanych zapisów rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego.
Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu »
Publikacja na konkretnych przykładach lokali o różnym przeznaczeniu, obrazowo pokazuje zasady obliczania powierzchni i kubatur według nowej normy. Stanowi narzędzie pomocne w prawidłowym rozumieniu i wdrażaniu zasad nowej normy przez projektantów, wykonawców, inwestorów, właścicieli i zarządców budynków oraz ich użytkowników, a także przez notariuszy i rzeczoznawców majątkowych, umożliwi, wreszcie, uniknięcie wieloznacznych interpretacji w obliczeniach powierzchni i kubatury.
Obrót nieruchomościami na terenie gminy oraz opłaty adiacenckie Obrót nieruchomościami na terenie gminy oraz opłaty adiacenckie »
Publikacja jest przydatnym narzędziem dla osób na co dzień zajmujących się obrotem nieruchomościami należącymi do gminy. Zawiera niezbędne informacje prawne oraz przykładowe wzory dokumentów.
Ocena stanu technicznego budynku Ocena stanu technicznego budynku »
Publikacja zawiera informacje jak prawidłowo ocenić stan techniczny obiektu budowlanego. Opisane zostały metody szacowania wartości nieruchomości oraz przedstawiono rodzaje i zasady obliczania powierzchni budynku.
Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym »
Publikacja zawiera odpowiednie wskazówki, dotyczące usytuowania planowanej inwestycji, jak również związane ztym aspekty prawne.
Plany zarządzania nieruchomością Plany zarządzania nieruchomością »
Prezentujemy program na CD pomagający opracować własne plany zarządzania nieruchomościami o różnym charakterze własności. Program stanowi niezbędną pomoc dla administratorów nieruchomości oraz kandydatów na zarządców nieruchomości, którzy pragną nabyć uprawnienia do wykonywania zawodu.
Poradnik zarządcy nieruchomościami Poradnik zarządcy nieruchomościami »
Praktyczny poradnik dla zarządców nieruchomościami, pośredników, agentów oraz spółdzielni zainteresowanych praktyczną i aktualną wiedzą z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Regulacja stanów prawnych nieruchomości »
W publikacji przedstawiamy Państwu najczęściej występujące sytuacje nieuregulowanych stanów prawnych oraz sposoby ich uregulowania. Poradnik dla właścicieli nieruchomości oraz dla inwestorów.
Rozliczenie dostarczanych do budynku mediów Rozliczenie dostarczanych do budynku mediów »
Poradnik przedstawia zasady rozliczania mediów, które są doprowadzone do budynku. Opisane zostały metody rozliczania ciepła, wody i gazu. Przedstawione zostały m.in. sposoby obliczania zużycia ciepła według przyrządów pomiarowych, według podzielników, a także według kryterium powierzchniowego.
Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową »
Poradnik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z zarządzaniem spółdzielnią mieszkaniową, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych i technicznych.

Umowa quoad usum Umowa quoad usum »
Praktyczny poradnik zawierający szczegółowe wskazówki dotyczące umowy quoad usum, która reguluje kwestie związane ze współwłasnością nieruchomości.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter