Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wybrane przykłady

Autor: dr Michał Kuliński


Format: A5
Liczba stron: 48
ISBN: 978-83-7537-192-5

4.5 ocena średnia z 362 głosów

Aktualnie brak w magazynie

Tematyka

Publikacja zawiera odpowiednie wskazówki, dotyczące usytuowania planowanej inwestycji, jak również związane z tym aspekty prawne.


Korzyści

W publikacji znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań m.in.:

 • kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?
 • jakie są ograniczenia w pozwoleniu na budowę,a jakie w decyzji o warunkach zabudowy?
 • w jaki sposób ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego?
 • co rozumie się przez pojęcie „działki sąsiedniej?

I wiele innych przykładów z orzecznictwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Spis treści

 • Brak gwarancji niezmienności otoczenia
 • Linia zabudowy
 • Ład przestrzenny
 • Lokalizowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
 • Decyzja o warunkach zabudowy nie jest decyzją uznaniową
 • Pojęcie działki sąsiedniej
 • Lokalizacja inwestycji celu publicznego może przekształcić ład przestrzenny
 • Kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Prawo własności nie ma prymatu przy planowaniu przestrzennym
 • Jeden plan miejscowy dla jednej nieruchomości
 • Obliczanie powierzchni obiektu handlowego wielkopowierzchniowego
 • Kontynuacja „funkcji” w planowaniu przestrzennym
 • Sąsiad jako strona w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy
 • Przeznaczenie terenu na podstawie ewidencji gruntów i budynków
 • Obowiązek organów uzasadnienia rozstrzygnięcia
 • Plan przestrzenny jako kryterium dopuszczalności użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości
 • Plan miejscowy bez zakazów adresowanych do indywidualnych podmiotów
 • Nadużycie uprawnień gminy w ustaleniu planu miejscowego
 • Przesłanki zgodności z prawem planu miejscowego
 • Ograniczenia w pozwoleniu na budowę a nie w decyzji o warunkach zabudowy
 • Interes prawny przy zagospodarowaniu terenu
 • Tryb pracy nad planem miejscowym
 • Ochrona interesu prawnego właścicieli nieruchomości przy tworzeniu planu
 • Społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu
 • Ustalenia studium wiążące dla organów gminy
 • Plan musi być zgodny ze studium
 • Nieuwzględnienie uwag zgłoszonych do studium
 • Studium nie może stanowić podstawy odmowy zgody na inwestycję
 • Studium wiążące tylko przy sporządzaniu planu miejscowego
 • Uchwalenie planu miejscowego nie jest obowiązkowe


Aktualnie brak w magazynie

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter