Zamówienia publiczne

Specyfikacje techniczne Specyfikacje techniczne »
Praktyczny program komputerowy, pozwalający na profesjonalne przygotowanie specyfikacji technicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Warunki kontraktowe FIDIC Warunki kontraktowe FIDIC »
Publikacja omawia zasady realizacji inwestycji według standardów unijnych. Pomoże poznać prawa i obowiązku stron kontraktu według zasad FIDIC oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter