Przemysł

Aktualne umowy gospodarcze Aktualne umowy gospodarcze »
Praktyczna pomoc w zawieraniu umów gospodarczych. Kompleksowe opracowanie zawierające szczegółowy komentarz prawny kilkudziesięciu typów umów funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Analiza FMEA – zasady, komentarze, arkusze Analiza FMEA – zasady, komentarze, arkusze »
Książka w postaci elektronicznej zawiera opis i praktyczne informacje dotyczące metody FMEA. Metoda FMEA jest wykorzystywana przez organizacje do zapobiegania, niwelowania skutków wad, które występują w procesach konstrukcyjnych i wytwórczych
Doskonalenie zarządzania organizacją - zasady i podstawowe procedury Doskonalenie zarządzania organizacją - zasady i podstawowe procedury »
Książka w postaci elektronicznej zawiera praktyczne informacje dotyczące doskonalenia zarządzania organizacją. W środku znajdziemy opis zasad doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające.
Książka kontroli / zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka kontroli / zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy. »
Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy, wymagane jest rejestrowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez uprawnionego do tego inspektora BHP. Wynika to z rozporządzeń BHP oraz Kodeksu pracy!
Książka pracy maszyny / urządzenia Książka pracy maszyny / urządzenia »
Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy zalecane jest prowadzenieewidencji przeprowadzonych kontroli oraz prowadzenie dziennika konserwacji dla maszyny/urządzenia.Polecamy gotowe narzędzie umożliwiające rejestrację kontroli stanu technicznego maszyny/urządzenia.
Leksykon materiałoznawstwa na CD Leksykon materiałoznawstwa na CD »
Kompendium wiedzy o materiałach inżynierskich wraz z wykazami aktualnych norm i ich światowych odpowiedników. Całościowe opracowanie materiałów inżynierskich: metali, polimerów, ceramiki i kompozytów.
Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające *pdf / on-line Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające *pdf / on-line »
Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5S jest doprowadzenie do całkowitego zorganizowania, uporządkowania i normalizacji, a przez to kontroli w zakładach produkcyjnych.
Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające. Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające. »
Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5S jest doprowadzenie do całkowitego zorganizowania, uporządkowania i normalizacji, a przez to kontroli w zakładach produkcyjnych.
Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług »
Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące oceny zgodności. Przedstawia zasady oznakowania produktów znakiem CE. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczące certyfikacji oraz pokazuje, jak stosować wiedzę z tej dziedziny w praktyce.
Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle »
W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia.
Optymalizacja produkcji w przykładach na CD Optymalizacja produkcji w przykładach na CD »
Publikacja to rzetelne i niezbędne informacje oraz wskazówki i porady ekspertów, omawiające sposoby usprawniania i optymalizowania procesów produkcyjnych w firmie.
Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń on-line Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń on-line »
Publikacja adresowana jest do inżynierów konstruktorów, projektantów i mechaników oraz do wszystkich zajmujących się produkcją, konstruowaniem, eksploatacją oraz naprawą maszyn i urządzeń. Poradnik szeroko i kompleksowo omawia zagadnienia z zakresu projektowania, konstruowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. Został opracowany przez zespół doświadczonych specjalistów z dziedziny maszynoznawstwa.
Technika spawalnicza w praktyce Technika spawalnicza w praktyce »
Publikacja obejmuje całokształt technologicznych i konstrukcyjnych zagadnień dotyczących projektowania, wykonawstwa i kontroli połączeń spawanych.
Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym na CD Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym na CD »
Niezbędne narzędzie, dzięki któremu można właściwie zorganizować system eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń oraz zoptymalizować wykorzystanie mocy produkcyjnych w małym i średnim zakładzie.
Zasady dokumentowania systemu zarządzania Zasady dokumentowania systemu zarządzania »
System zarządzania jakością jest pochodną wielu czynników charakterystycznych dla tej właśnie organizacji. Wdrożony system powinien znaleźć bezpośredni wyraz w odpowiednim jego udokumentowaniu.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter