Przemysł

Książka kontroli / zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka kontroli / zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy. »
Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy, wymagane jest rejestrowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez uprawnionego do tego inspektora BHP. Wynika to z rozporządzeń BHP oraz Kodeksu pracy!
Książka pracy maszyny / urządzenia Książka pracy maszyny / urządzenia »
Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy zalecane jest prowadzenieewidencji przeprowadzonych kontroli oraz prowadzenie dziennika konserwacji dla maszyny/urządzenia.Polecamy gotowe narzędzie umożliwiające rejestrację kontroli stanu technicznego maszyny/urządzenia.
Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające. Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające. »
Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5S jest doprowadzenie do całkowitego zorganizowania, uporządkowania i normalizacji, a przez to kontroli w zakładach produkcyjnych.
Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług »
Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące oceny zgodności. Przedstawia zasady oznakowania produktów znakiem CE. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczące certyfikacji oraz pokazuje, jak stosować wiedzę z tej dziedziny w praktyce.
Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle »
W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia.
Technika spawalnicza w praktyce Technika spawalnicza w praktyce »
Publikacja obejmuje całokształt technologicznych i konstrukcyjnych zagadnień dotyczących projektowania, wykonawstwa i kontroli połączeń spawanych.
Zasady dokumentowania systemu zarządzania Zasady dokumentowania systemu zarządzania »
System zarządzania jakością jest pochodną wielu czynników charakterystycznych dla tej właśnie organizacji. Wdrożony system powinien znaleźć bezpośredni wyraz w odpowiednim jego udokumentowaniu.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter