Zarządzanie jakością

KAIZEN – dążenie do doskonałości KAIZEN – dążenie do doskonałości »
Publikacja omawia, na czym polega metoda KAIZEN oraz zawiera wskazówki, jak ją można wdrożyć we własnej organizacji na przykładach różnych firm.
Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające. Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające. »
Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5S jest doprowadzenie do całkowitego zorganizowania, uporządkowania i normalizacji, a przez to kontroli w zakładach produkcyjnych.
Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług »
Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące oceny zgodności. Przedstawia zasady oznakowania produktów znakiem CE. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczące certyfikacji oraz pokazuje, jak stosować wiedzę z tej dziedziny w praktyce.
Zasady dokumentowania systemu zarządzania Zasady dokumentowania systemu zarządzania »
System zarządzania jakością jest pochodną wielu czynników charakterystycznych dla tej właśnie organizacji. Wdrożony system powinien znaleźć bezpośredni wyraz w odpowiednim jego udokumentowaniu.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter