Wszystko, co powinieneś wiedzieć o asystenturze!

Asystentura w pomocy społecznej

Asystentura w pomocy społecznej

Poradnik dla pracowników socjalnych

Autorzy: Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein


Format: A5
Liczba stron: 170
ISBN: 978-83-7537-059-1

4.8 ocena średnia z 349 głosów


Cena: 69.00 zł + 5% VAT
Tematyka

Doświadczenie pokazuje, że najlepsze efekty pracy socjalnej można osiągnąć poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z klientem. Wyjście do osób potrzebujących i wejście w ich naturalne środowisko to fundament pracy socjalnej. Niestety biurokracja i formalizm – wszechobecne w pomocy społecznej, zabijają prawdziwą jakość pomocy. Szansą wyjścia z tego zaklętego kręgu jest asystentura jako metoda pracy. Obecnie nie jest ona jeszcze zbyt popularna, ale już wkrótce to się zmieni! Dobiegają końca prace nad przepisami wprowadzającymi obowiązek zatrudniania asystentów rodzin w placówkach pomocy społecznej. Warto już dziś zainteresować się tą kwestią!


Korzyści

Dzięki poradnikowi:

 • usprawnisz swoją pracę i zaoszczędzisz czas
 • przygotujesz swoją placówkę do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • zyskasz dostęp do przydatnych informacji i wskazówek, zarówno prawnych, jak i praktycznych
 • podniesiesz efektywność działania swojej placówki, a dzięki wdrożeniu strategii asystentury unowocześnisz ją
 • będziesz mógł wykorzystać liczne przykłady oraz wzory formularzy i kart pracy przydatnych w codziennych obowiązkach asystenta
Spis treści

 1. Wstęp
 2. Zagadnienia prawne, m.in. rodzina, niepełnosprawność i upośledzenie psychiczne w polskim porządku prawnym, obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny w placówkach pomocy społecznej
 3. Asystentura rodzin, m.in.: cel asystentury, profil asystenta, diagnoza, kontrakt, narzędzia pracy asystenta, przykłady
 4. Inne rodzaje asystentur, m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, asystent osoby z zaburzeniami psychicznymi, przykłady
 5. Metody pracy asystenta, m.in.: trening umiejętności społecznych, trening umiejętności zawodowych, wideotrening, grupy wsparcia, przykłady
 6. Wdrażanie asystentury w pomocy społecznej w Polsce
 7. Zakończenie
 8. Słowniczek


Autorzy

Anna Dunajska – pedagog specjalny; wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego; specjalista pracy socjalnej; autorka licznych projektów z zakresu pomocy społecznej; koordynator projektu o asystenturze; autorka licznych publikacji na temat pomocy społecznej i wolontariatu;
Daria Dunajska – pedagog specjalny; asystent-praktyk m.in. osób z zaburzeniami psychicznymi; asystent-trener pracy wspomaganej; prowadzi świetlicę terapeutyczną;
Beata Klein – prawnik MOPS w Gdańsku.

Zamawiam!

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter