2019-10-10  Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany w ustawie OOŚ

2019-09-06  Zarządzanie projektem i zespołem projektowym w budownictwie - warsztaty

2019-09-06  Zarządzanie projektem i zespołem projektowym w budownictwie - warsztaty

więcej seminariów i konferencji Akademii Dashofera