Wskaźniki i stawki

1. Diety i ryczałty

Podróże służbowe poza granicami kraju  pokaż
Podróże służbowe w kraju  pokaż
Ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych  pokaż

2. Działalność gospodarcza

Kwoty graniczne rozliczeń gotówkowych  pokaż

3. Podatki

Koszty uzyskania przychodu w 2012 r.  pokaż
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2012 r.  pokaż
Skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 r.  pokaż

4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Minimalne wynagrodzenie pracowników w 2011  pokaż
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2011  pokaż
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne  pokaż
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców  pokaż
Wynagradzanie młodocianych i składki na ubezpieczenia społeczne  pokaż
Zasiłki ZUS  pokaż
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  pokaż
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter