Wskaźniki i stawki

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2011
 
W 2011 r. wysokość podstawowego odpisu na ZFŚS wynosi:

a) na jednego zatrudnionego wykonującego prace w normalnych warunkach (37,5%) - 1.093,93 zł,

b) na jednego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych (50%) - 1.458,57 zł,

c) na jednego pracownika młodocianego:
  • w pierwszym roku nauki (5%) - 145,86 zł
  • w drugim roku nauki (6%) - 175,03 zł,
  • w trzecim roku nauki (7%) - 204,20 zł.
d) na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu na te osoby może wynieść 43,75% podstawy wymiaru - 1.276,25 zł

Ponadto, pracodawca może zwiększyć odpis na ZFŚS o 6,25%, czyli 182,32 zł, na:
  • każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy.


 
Podstawa prawna: ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.); obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r. (M.P. z 2008 r. Nr 16, poz. 181).

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter