Wskaźniki i stawki

Składki na ubezpieczenia społeczne i inne

Składki na Fundusz Pracy, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


Składka na Fundusz PracySkładka na ubezpieczenie zdrowotneSkładka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2.45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne0.10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawa prawna: (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)Podstawa prawna: (Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135)Podstawa prawna: (Dz.U. z 2006 r. nr 35, poz. 244)

Składki na ubezpieczenia społeczne

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej (art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 1998 r., nr 137, poz. 887 z późn. zm.). W 2011 r. jest to 100 770 zł
 


Stopa składki (liczona od podstawy wymiaru)

Ubezpieczenie emerytalne 19.52%Ubezpieczenie rentowe 6%Ubezpieczenie chorobowe 2.45%Ubezpieczenie wypadkowe od 0,67 do 3,60%

Pracownik 9.76%Pracodawca 9.76%Pracownik 1.50%Pracodawca 4.50%Pracownik 2.45%Pracodawca od 0,67 do 3,33%

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter