Wskaźniki i stawki

Kwoty graniczne rozliczeń gotówkowych
 
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.MiesiącKurs średni euro wg NBPRównowartość 15 000 euroPodstawa prawna tabela NPB nr

Sierpień 2011 4,0125 zł60 187,50 zł146/A/NBP/2011

Lipiec 2011 3,9866 zł59 799,00 zł125/A/NBP/2011

Czerwiec 2011 3,9569 zł59 353,50 zł104/A/NBP/2011

Maj 2011 3,9376 zł59 064,00 zł83/A/NBP/2011

Kwiecień 2011 4,0119 zł60 178,50 zł63/A/NBP/2011

Marzec 2011 3,9763 zł59 644,50 zł40/A/NBP/2011

Luty 2011 3,9345 zł59 017,50 zł20/A/NBP/201

Styczeń 2011 3,9603 zł59 404,50 zł255/A/NBP/2010

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter