Wskaźniki i stawki

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód same odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obowiązuje: 01.01.2011 - 31.12.2011


Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek:2 015,40 zł

na ubezpieczenie emerytalne (19.52%)393,41 zł

na ubezpieczenie rentowe (6%)120,92 zł

na ubezpieczenie chorobowe (2.45%)49,38 zł

na Fundusz Pracy (2.45%)49,38 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe(od 0,67% do 3,33%)*


 
Uwaga*): Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Obecnie wynosi ona od 0,67% do 3,33%.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek za okres: styczeń - grudzień 2011 r. zapłacą składkę na ubezpieczenia społeczne, która nie może być niższa:

Podstawa wymiaru składek: 415,80 zł

- na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 81,16 zł (tj. 19,52%),
- na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 24,95 zł (tj. 6%),
- na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 10,19 zł (tj. 2,45%),
- na ubezpieczenie wypadkowe od: (od 0,67% do 3,33%).

Podstawa prawna: - ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585),
- obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (M.P. nr 48, poz. 709),
- obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 grudnia 2009 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. nr 80, poz. 997).

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter